Konverentsi materjalid sisaldavad kahte taustapaberit, sh:
konverentsitoimkonna juhilt dr. Indrek Ibruselt;
ja
2. konverentsipäeva peakõnelejalt dr. Divina Frau-Meigsilt.